رستوران سپیدار
انواع غذاهای سنتی و فست فود

تبریزتبریز، خیابان امام، روبروی آجیلی تواضع

04133352541

0413355635