دکتر وحید جلال زاده
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی

ارومیهخیابان مدنی ۲ نرسیده به تقاطع مطهری(چهار راه سیروس)، کوچه سوم

04432222744

04432222655دکتری علوم سیاسی

نماینده مردم شریف ارومیه در مجلس یازدهم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

سرویس خود را انتخاب کنید
ملاقات مردمی
 

10دقیقه