دفتر ارتباطات مردمی دکتر مسعود پزشکیان
نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر

تبریزخيابان آزادی، روبروی گلباد، طبقه فوقانی آژانس مسافرتی گلباد

04133379343

04133379353


گالری
گالری
گالری
گالری

نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی

سرویس خود را انتخاب کنید
ملاقات مردمی
 

10دقیقه