برنامه زنده تلوزیونی کارآفرینان
شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

تهرانخیابان جردن - بلوار گلشهر - پلاک 27 - شبکه تلوزیونی ایرانکالاشرایط حضور در برنامه زنده تلویزیونی کارآفرینان

لطفاً راس ساعت هماهنگ شده در محل ضبط برنامه حضور داشته باشید.

لطفاً مدارک زیر را بعنوان موارد مورد نیاز برای بررسی شرایط حضور در برنامه، حین فرایند رزرو وقت مصاحبه ضمیمه نمائید.

  • کارت ملی مهمان
  • روزنامه رسمی شرکت
  • پروانه کسب (درصورت وجود)
  • اینماد
  • گواهی صنایع خلاق یا دانش بنیان (درصورت وجود)