اجلال عباسی
مراقبتهای عملهای زیبایی بینی

سنندجششم بهمن کوچه یغموری ساختمان پزشکان پارس

09183711007

08733247367


گالری

نوبت ها ساعت ۲۱:۰۰ شب قبل برای رزرو در دسترس خواهد بود

ارائه مراقبتهای بعد از عمل

خارج کردن تامپون،اسپلینت داخل بینی

برداشتن قالب

کشیدن بخیه

و چسب زدن بینی طبق متد جراح شما