ارتباط با مشتریان پلنو
برنامه ریزی قرار ملاقات ها و مدیریت رزرو

تهرانخیابان فرجام، خیابان حسینعلی، پلاک 9، طبقه سوممشترکین گرامی پلنو، درصورتیکه مایل هستید حساب کاربری خود را با راهنمایی یکی از همکاران پشتیبانی پلنو فعال نمائید، تاریخ و زمان مناسب را مطابق برنامه کاری خود رزرو نمائید تا کارشناسان ما برای فعال سازی حساب کاربری شما، با شما تماس بگیرند