وكيل و مشاور حقوقي

محمدرضا عليزاده ثابت
تهران
وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه با حدود بيست سال سابقه كار مفيد. قبول كليه پرونده هاي حقوقي و كيفري، جرائم رايانه اي، امور شركت ها، ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور براي رزرو وقت مشاوره ياملاقات به تقويم موجود در اين صفحه مراجعه كنيد
۰۹۱۲۲۱۴۰۸۸۸
۱ انتخاب سرویس
مشاوره حقوقي
۳۰ دقیقه
۲ انتخاب زمان
ش
ی
د
س
چ
پ
ج