بازتاب تحلیل روزنامه جام‌جم در مورد استارتاپ پلنو در مگیران (بانک اطلاعات نشریات کشور)

«بانک اطلاعات نشریات کشور» مگیران، تحلیل روزنامه جام جم از استارتاپ پلنو را منتشر کرد تا اهمیت این موضوع بیش از پیش به گوش مخاطبان برسد.

منیژه تقی زاده
نویسنده : منیژه تقی زاده

عضو تیم تولید محتوای پلنو