شنیده‌اید می‌گویند برای انجام کارهای ادار‌ی باید چکمه آهنی بپوشید؟

جمله بالا بخشی از تحلیل روزنامه جام‌جم در مورد استارتاپ پلنو است که در آن به تفصیل در مورد این استارتاپ صحبت شده است. پیشنهاد می‌کنیم این تحلیل جذاب را در این لینک بخوانید.

منیژه تقی زاده
نویسنده : منیژه تقی زاده

عضو تیم تولید محتوای پلنو