آی‌چیزها رسانه خبری تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران است که به بررسی و تحلیل اتفاقات روز استارتاپ ها میپردازد.

مصاحبه سایت آی‌چیزها را با بنیان‌گذار پلنو در این لینک بخوانید.

منیژه تقی زاده
نویسنده : منیژه تقی زاده

عضو تیم تولید محتوای پلنو