قیمت پلنها با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و قیمت نهایی و قابل پرداخت میباشد
امکانات

تعداد خدمات

تعداد نوبت

تعداد پیامک

تعداد پرسنل

تعداد عکس در گالری

رزرو گروهی

پرسشنامه اطلاعات تکمیلی

کنسل کردن دو طرفه

تایید یا عدم تایید درخواست رزرو

اطلاع رسانی با پیامک

امکان الصاق پیوست

گوش به زنگ

ارسال پیامک یادآوری

پرداخت آنلاین

تعریف قوانین کنسلی

ساب دومین اختصاصی

انتقال حساب

دعوت به جلسه

اعلام و اعمال تاخیر

باز شدن اتوماتیک نوبت ها

جابجایی پرسنل